Tuesday, February 20, 2018

Hoe gaat de Antwerpse Politie om met ouderverstoting/oudervervreemding?

Bron: een.be


Uitzending van 19/02/2018: 24/7 - Politie Antwerpen:

Hoe gaat onze politie om met meldingen van familiale agressie die achteraf duidelijk een melding zijn van ouderverstoting/oudervervreemding?

Uit dit filmpje blijkt nogmaals dat ze dit in alle sereniteit aanpakken en zo goed als mogelijk afhandelen.

Duidelijk wordt:

  1. De agenten zijn hier niet voor opgeleid,
  2. Er is ook geen tijd voorhanden om tijdens een interventie hier aan waarheidsvinding en onderzoek te gaan doen. Een melding bij 101 heeft als doel om zo snel als mogelijk de rust en orde te laten terugkeren.
Wie hier verwacht dat het kind manu-militari zou worden meegenomen en aan de vader overhandigd, denkt niet aan het belang van het kind.

Zoals de politieagenten het mooi verwoorden: het kind verblijft hier bijna constant bij de moeder, waarbij de loaliteitsband enorm groot is. De moeder weet dit hier in het filmpje in heel subtiele dingen uit te spelen.

Meer info over ouderverstoting/oudervervreemding: ouderverstoting@jato.be

No comments:

Post a Comment