Monday, March 20, 2017

Uitspraken Nederlandse rechtbank

Vaak worden foute conclusies getrokken en wordt er 1 ouder opgeofferd omwille van de rust.
Dit heeft tot gevolg dat de andere ouder zijn of haar manipulatie rustig kan verderzetten en dat de andere ouder moet leren omgaan met een groot "verlies".
Een verlies dat vaak erger aanvoelt dan een kind verliezen aan de dood. 

Hierbij 2 voorbeelden:

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2440, voorheen LJN CA2440, Gerechtshof Den Haag, 200.103.297/01

14. Al deze feiten en omstandigheden brengen het hof tot de vaststelling dat de verhouding tussen de ouders ernstig verstoord is zonder uitzicht op verbetering en dat de minderjarigen al jarenlang de gevolgen hiervan ondervinden. Een belang aan de zijde van de minderjarigen tot oplegging van een tijdelijk verbod aan de vader tot contact met hen is onder deze omstandigheden aanwezig.ECLI:NL:GHARL:2016:10443, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.176.457/01

De vader geeft aan bereid te zijn hulp te accepteren maar toont gebrekkig inzicht in zijn rol in de huidige situatie en de gevolgen van zijn gedrag en opstelling.

No comments:

Post a Comment