Thursday, February 4, 2016

Een brief voor alle therapeuten


Het is gunstig voor therapeuten en personen die betrokken zijn bij kinderen van narcistische klanten of partners om bewust te zijn van een concept dat bekend staat als Ouderverstotingssyndroom, hoe het is gemaakt en wat hen te doen staat. In a normal attachment relationship, people are not interchangeable because each person is valuable in and of him or herself.
In een normale gehechtheidsrelatie, zijn mensen niet uitwisselbaar, omdat elke persoon waardevol is in- en van zichzelf. However, this is not true for a narcissist. Narcissists have very shallow relationships in which people are interchangeable . Echter, dit geldt niet voor een narcist. Narcisten hebben zeer ondiepe relaties waarin mensen uitwisbaar zijn. One clue for a therapist to take note of when doing family therapy or parent/child conflict therapy is if the child has “interchanged” parents. Een aanwijzing voor een therapeut  bij het uitvoeren van gezinstherapie of ouder / kind therapie is als het kind een van zijn ouders heeft "uitgewist". If a therapist notices that a child is not connecting with a nurturing parent, but instead is calling him or her by their first name, then something is amiss in the attachment system. Als een therapeut merkt dat een kind niet verbind met een verzorgende ouder, maar in plaats daarvan een ouder met hun voornaam aanspreekt, dan is er iets mis is in het bevestigingssysteem. Basically, children do not reject parents . Kortom, kinderen weigeren normaal geen ouders. Under relatively healthy conditions, no matter what a parent does, children do not reject them.

Druk de volledige brief af en mail hem naar uw therapeut of hulpverlener:


No comments:

Post a Comment